Dịch vụ chuyển phát nhanh tiết kiệm

Với thời gian từ 2-3 ngày, chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh đường sắt theo tàu Thống Nhất và tàu nhanh SE, kế hoạch chạy 2 chuyến/ngày. Đây là dịch vụ đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng cần vận chuyển số lượng hàng hóa lớn vừa đảm bảo chỉ tiêu phát nhanh chóng vừa tiết kiệm chi phí vận chuyển.