Dịch vụ chuyển phát nhanh

Dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại chứng từ, hàng hóa theo chỉ tiêu thời gian như sau: Phát từ 8h-12h trong phạm vi nội tỉnh; từ 12h-24h đối với các tỉnh đến có khoảng cách dưới 300km; từ 24h-36h-48h đối với các tỉnh đến còn lại và các địa điểm đến thuộc vùng sâu vùng xa.