Dịch vụ chuyển phát thường

Với thời gian từ 4-5 ngày, chúng tôi cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ bằng xe tải từ 1.5 đến 17 tấn.